Data Processing

Link. Link. Mechanizm działania komórek macierzystych opiera się na ich zdolności do dzielenia się i różnicowania.